...

Regulamin

§1 Przedsiębiorca

 1. Sklep internetowy www.mamaplecie.pl prowadzony jest przez PAT&CODE Patrycja Brzozowska, Łozowo 83, 16-200 Dąbrowa Białostocka, działający pod numerem NIP 5451820512 REGON 383132006
 2.  Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w jeden z poniższych sposobów:
  a. poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@mamaplecie.pl
  b. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§2 Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.mamaplecie.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym www.mamaplecie.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Osoby rejestrujące się w Sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które PAT&CODE Patrycja Brzozowska, przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

§3 Zamawianie produktów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
  a. stronę internetową www.mamaplecie.pl,
  b. profil na facebook MamaPlecie,
  c. profil na Instagramie www.instagram.com/mamaplecie
  d. pocztę elektroniczną na adres: kontakt@mamaplecie.pl
 2. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie internetowej www.mamaplecie.pl znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany oraz orientacyjnej dostępności.
 3. Klient dokonuje wyboru produktu, w sposób właściwy dla danej rzeczy,  określając w szczególności rodzaj zamówienia, kolor, a w razie potrzeby także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

§4 Zakupy w sklepie internetowym

 1. Po wybraniu przez Klienta produktu, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zobacz koszyk” strona przenosi nas do koszyka, gdzie widnieje podsumowanie zamówionych przez klienta produktów.
 3. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. Pojawi się również podsumowanie kwoty zamówienia wraz
  z kosztami wysyłki. Jeżeli klient ma już założone konto, to istnieje możliwość zalogowania się i kontynuowania zakupów jako zarejestrowany użytkownik. Jeżeli nie posiada konta istnieje w tym momencie możliwość jego założenia.
 4. Po zarejestrowaniu konta, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
 5. Po wybraniu sposobu dostawy na podany adres lub do wybranego paczkomatu i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych koniecznych do wystawienia faktury), klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem sklepu.
 6. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Klient zostanie przekierowany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, na której widnieją szczegółowe informacje co do złożonego zamówienia jak i dane umożliwiające dokonanie płatności za zamówione produkty.
 8. W przypadku nieotrzymania zapłaty, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia jak również podsumowanie produktów które zamówił.
 11. PAT&CODE Patrycja Brzozowska w razie potrzeby może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie celem wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

§5 Ceny

 1. Ceny widniejące na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i PAT&CODE Patrycja Brzozowska.
 4. PAT&CODE Patrycja Brzozowska zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

§6 Dostępność zamówionych produktów

 1. Oferowane w sklepie internetowym produkty są towarami dostępnymi bądź wykonywanymi na zamówienie Klienta. Dostępność towaru zależna jest od stanów zapasów magazynowych.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez wielu Klientów bądź złożenia zamówienia na towar w ilości, która nie jest dostępna w magazynie, może zdarzyć się, że produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

§7  Niemożność zrealizowania zamówienia

 1. W przypadku braku danego produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PAT&CODE Patrycja Brzozowska może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

§8 Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy produktów realizowane są na terenie Polski.
 2. W przypadku płatności online za towar dostępny w sklepie, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony produkt.
 3. W przypadku płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
 4. Jeżeli wybrany produkt jest dostępny, to czas wysyłki wynosi do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
 5.  W przypadku towaru realizowanego na zamówienie czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od ilości zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów Sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. W wypadku opóźnienia w realizacji produktów na zamówienie Klienta, zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany.
 6. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji/promocji specjalnych.
 7. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD bądź InPost. Klient pokrywa koszty dostawy.
 8. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

§9 Umowa sprzedaży

 1. 1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.mamaplecie.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że PAT&CODE Patrycja Brzozowska może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
 2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

§10 Koszt dostawy

 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:
  a. Kurier DPD: 21,00 zł
  b. Paczkomaty InPost: 12,00zł

§11. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny (tj. zwrócić produkt). Dla usprawnienia działalności sklepu jak i podwyższenia jakości oferowanych usług zalecanym jest jednak wskazanie przyczyny dokonanego zwrotu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia weszła w posiadanie towaru.
 3. Nie są przyjmowane zwroty produktów wykonanych na indywidualne zamówienie klienta, wyprodukowane według specyfikacji klienta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa PAT&CODE Patrycja Brzozowska jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
  a. pocztą na adres: Łozowo 83, 16-200 Dąbrowa Białostocka
  b. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@mamaplecie.pl
 5. Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, PAT&CODE Patrycja Brzozowska zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), nie później niż 14 dni od dnia, w którym PAT&CODE Patrycja Brzozowska została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej.
 8. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 9. PAT&CODE Patrycja Brzozowska może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
 10. Rzeczy należy odesłać na adres: Łozowo 83, 16-200 Dąbrowa Białostocka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował PAT&CODE Patrycja Brzozowska o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  .

§12 Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów PAT&CODE Patrycja Brzozowska ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.mamaplecie.pl może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres Łozowo 83, 16-200 Dąbrowa Białostocka bądź mailowo na kontakt@mamaplecie.pl.
 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. PAT&CODE Patrycja Brzozowska rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail bądź wskazany adres do korespondencji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 9. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności za produkt oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu internetowego po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: kontakt@mamaplecie.pl
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub mailem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§13 Wystawienie faktury

 1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
 2. PAT&CODE Patrycja Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

§14 Postanowienia końcowe

 1.  Jeżeli Klientem jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 2. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, PAT&CODE Patrycja Brzozowska przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.